Selecteer een pagina

Veel mensen willen samenleven in een community op het platteland, maar hoe ga je eigenlijk om met de uitdagingen?

Er zijn vele mensen die in een groep willen leven, maar de uitdagingen om het daadwerkelijk te doen en succesvol gezamenlijk van het land te leven met andere mensen is toch een ander ding.

Dit artikel geeft enkele waardevolle tips en informatie vanuit een community die al deze uitdagingen te boven is gekomen en in de praktijk heeft laten zien hoe deze droom van samenleven, hoewel een hele uitdaging, ook ontzettend bevredigend kan zijn.

Er is niets wat zo betekenisvol voor ons is, net als voor de mensen van het Paititi Institute, dan in een ecologische duurzame groep leven die toegewijd is een persoonlijke transformatie en het helen van zowel onze innerlijke als uiterlijke landschappen.

Paititi Institute for the Preservation of Ecology and Indigenous Culture is gesticht in 2010 vanuit een intrinsiek verlangen en ideaalbeeld dat onze wereldwijde menselijke familie collectief uiting kan geven aan een harmonieus, symbiotisch en vreugdevol bestaan met alle leven op deze planeet moeder Aarde.

De traditionele wijsheid van onze voorouders die we van oudsher, al duizenden jaren bij ons dragen, zijn een lichtend voorbeeld geweest voor het herinneren, tot uitdrukking brengen en delen van holistische voorbeelden om leven te regenereren.

Vanaf het begin resoneerde bij ons diep van binnen dat we “de verandering” moesten zijn als we deze visie voor al het leven wilden realiseren.

In eerste instantie benaderden we de uitwerking van dit verlangen met een flinke portie naïviteit en een nogal romantische blik. We wisten nog weinig over het feit dat in een gemeenschap leven met andere gelijkgestemden, toen we samen kwamen en hierop resoneerde, zou leiden tot zoveel strubbelingen en dat ook onze persoonlijke ontwikkeling geraakt zou worden.

Natuurlijk, tijdens deze reis hadden we veel meer mooie belevenissen dan vreselijke momenten; inmiddels hebben we geleerd dat het onvermijdelijk is dat er conflicten ontstaan op het gebied van community en het komt veel voor dat het licht en het donker van de groep terugkaatsen in de groep. Deze schermutselingen, deze uitdagingen blijken een zegen te zijn en sterke leermomenten voor allen die ze doorzien, want door ze tegenover je te hebben en ze te omarmen heb je de sleutel in handen om anderen hiermee te helpen in een groter geheel.

Tijdens alle lessen, hebben we door de jaren heen een stel community regels ontwikkelt. Toen we deze actief gingen volgen. leiden ze ons naar de omkering van conflict en onenigheid naar creatieve wrijving; daarmee zowel het persoonlijke als het collectieve veranderen naar een diepere verbinding.

We leven en ademen inmiddels deze spelregels en ik ben ervan overtuigd dat we zullen blijven evolueren, zowel de regels als wijzelf. We voelen ons geïnspireerd om hetgeen wat we geleerd hebben te delen en nodigen je uit om te kijken of dit ook jouw leven kan verbeteren….

Paititi Community spelregels:

1. Verdien respect voor jezelf en heb respect voor de ervaringen van anderen:

Deze belangrijke regel omvat vanuit zichzelf alle andere basisprincipes en het nodigt iedereen in de groep uit om stevig te staan (in plaats van het slachtoffer uithangen) in het leven en in relaties. Het hebben van onze eigen persoonlijke ervaringen betekent dat we begrijpen dat onze ervaring en de ervaring van de ander niet hetzelfde hoeven te zijn.

Een paar simpele handvatten die ons helpen om vanuit die positie te bewegen omvatten:

  – Spreek over jezelf, gebruik ‘Ik’ in plaats van het generaliserende ‘wij’. Door op deze manier je woorden te kiezen geef je ruimte voor een dieper en meer authentieke relatie terwijl tegelijkertijd er geen aannames ontstaan of oordelen over anderen.

  – Niet de ander zwart maken, slecht over spreken of zeggen dat ze het verkeerd doen. Niemand wil graag horen dat ze verkeerd bezig zijn en we gaan ervan uit dat er geen ‘fouten’ zijn. In plaats van ‘fout’ is er wijsheid en onwetendheid. ‘Fout’ kan nooit goed worden, maar onwetendheid kan wel leiden tot wijsheid. Elke situatie en ervaring is een bouwblok of puzzelstukje op weg naar evolutionaire groei.

  Je kan eraan werken om iemands waarneming en zijn verhaal erbij van elkaar te scheiden. Veel meningsverschillen ontstaan simpelweg door een verhaal te maken gebaseerd op een klein stukje waarneming van een bepaalde situatie. Onze hersenen hebben de neiging om de blanco stukken op te vullen en het is goed om te realiseren dat onze verhalen zijn wat ze zijn, namelijk een verhaal. En dat hoeft niets van waarheid te bevatten.

  – Stimuleer nieuwsgierigheid in plaats van oordelen: harde oordelen over iemand of iets is een doodlopende weg. Aan de andere kant kan vragen stellen vanuit een echte nieuwsgierige houding waarom iemand doet zoals hij/zij doet een opening creëren voor een betere communicatie en betere verstandhouding.

   2. Wees transparant – speel geen verstoppertje, verberg je niet:

   Transparantie gaat over belichamen van kwaliteiten zoals openheid, kunnen ontvangen en kwetsbaarheid tonen terwijl het bewustwordingsproces wordt aangewakkerd. Bewustzijn is het belangrijkste medicijn en het is essentieel om bijvoorbeeld een bepaalde kwestie die speelt te kunnen ontwaren.

   Ten eerste gaat die regel voornamelijk om transparant voor jezelf te zijn en de keuze om alles wat op ons afkomt te zien als reflecties van onze innerlijke wereld. Wanneer er iets gebeurt vragen we eerst: “Hoe reflecteert dit op mij? Hoe ben ik hieronder? Ben ik van mijn stuk gebracht omdat iemand iets spiegelt wat ik niet wil zien? “

    Een aanvullende basisregel luidt:

    – Geen geroddel, niet roddelen (over anderen achter de rug om praten op een negatieve of klagende manier). Roddelen lost niets op. Het zorgt juist voor onnodig drama en afleiding van de realiteit. Het is een ieders verantwoordelijkheid om niet te roddelen en ook om anderen daarop te wijzen.

    Ga in plaats daarvan naar de bron van je ongemak – onze persoonlijke ongemakkelijke emoties. Wat de ware oorzaak van jouw emoties en hoe kunnen we deze energie kanaliseren zonder dat het blijft overheersen en anderen zelfs schaadt? Deze zoektocht staat ons toe om de externe factor(en) te benaderen van een gegronde, met compassie en vanuit een nieuwsgierig perspectief. Meditatie kan hierbij heel behulpzaam zijn.

    – Wees niet bang om de confrontatie aan te gaan. Wrijvingen zijn de ruwe componenten voor onze groei en ze met open blik en gegrond tegemoet zien zal voor collectieve groei bewerkstelligen.

    Wees open naar anderen over jouw eigen proces en waar je tegenaan loopt, juist wanneer het anderen ook raakt.

     3. Wees integer en 100% verantwoordelijk:

     Om integriteit te bereiken is een proces nodig om iemands gedachten, woorden, daden en gevoelens op elkaar af te stemmen. Wanneer een groep unaniem 100% verantwoordelijkheid neemt voor al deze aspecten van ons wezen, ontstaat een krachtig en inspirerende ruimte.

     Focus op de oplossingen in plaats van de problemen. Als je het doorziet, kan je het oplossen en de enige manier om er echt profijt van te hebben is door het zelf te ervaren. Dingen fixen is leuk en het maakt anderen blij, met klagen krijg je onrust en ongemak.

     Wees je ervan bewust dat als je er een rommeltje van maakt en het zelf ook weer opruimt dit zowel energetisch en psychisch uitpakt.

     Wees eerlijk en maak aanvullingen. Wanneer je niet integer bent, neem er ook verantwoording voor en wees eerlijk naar jezelf en naar anderen, pas je aan aan degenen die het raakt. Oprechte erkenning brengt je weer terug naar een integere houding.

      4. Eer jouw ware zelf:

      Het is onmogelijk om je dienstbaar op te stellen en andere te helpen als je niet goed voor jezelf zorgt, zeker als je niet zorgt voor de basisbehoeften van het menselijk bestaan. Ga er niet van uit dat anderen jouw gedachten kunnen lezen; communiceer jouw behoeften aan de groep en steun elkaar.

      Erkennen dat er verschillen zijn in wat jij wilt (vanuit conditionering ingegeven) en wat jij nodig hebt om te kunnen groeien en jouw volle potentie te benutten is essentieel hierin. Bij het loslaten van verslavingen bijvoorbeeld, ga je ook hunkeren naar wat vrij komt. 

       5. Oefen aanwezig te zijn voor jezelf en met anderen:

       “De ware meester is op elk moment een beginner.” Wanneer we levenservaringen verzamelen, wordt het steeds moeilijker om te denken vanuit een beginners mindset. We committeren ons om te blijven oefenen om in het Hier en Nu te blijven voor onszelf en voor de ander. Actief luisteren, ongeacht hoeveel we ook denken dat wat er gedeeld wordt, we allemaal al een keer gehoord hebben.

       Het ontwikkelen van een actieve houding in ‘presence’, het in het Hier en Nu jouw aandacht erbij houden, is eigenlijk alles wat er nodig is om ongemak te voorkomen en het is is een grootste bijdrage die je een ander kunt geven en voor de groep als geheel.

        6. Neem initiatief en wees betrokken:

        Iedereen in de groep neemt initiatief om volledig toegewijd in te zetten voor de groepsprojecten en bijeenkomsten naast ieders eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Het is aan een ieder om voordeel te halen uit zijn of haar eigen levenservaring en niemand kan jouw persoonlijke pad voor jou lopen. Elk individu is toegewijd om te dienen als een inspirerend voorbeeld en de verandering in de wereld te zijn.

        De reis naar het creëren van een ondersteunende en bemoedigende plek voor een bewuste groep, heeft veel begrip en compassie opgeleverd voor alle conflict in de wereld. We zijn erin geslaagd om een dieper compassievol bewustzijn te ontwikkelen omdat we uit de eerste hand mee hebben gemaakt dat zelfs met vredelievende gelijkgestemden op hetzelfde spirituele pad toch conflicten, spanningen en drama plaatsvindt. Het mooie ervan is dat de oplossing begint bij onszelf.

        Nog meer dan wat abstracte formuleringen zijn deze spelregels een uiting geworden van het bewustzijn van de voorouderlijke generaties voor ons.

        De dagelijkse praktijk geeft een kader en ruimte om deze oude spirituele gebruiken en inzichten toe te passen in elk moment van ons leven. Wanneer een ieders inspanning gezamenlijk werkt om dit collectieve veld in stand te houden, zal iedere stap in ons leven meer en meer gevuld worden van betekenisvolle, compassievolle en vreugdevolle inzichten over het menselijk bestaan waar we overvloedig uit kunnen delen. Immers, wij zijn golven van bewustzijn. 

        bronvermelding

        Vrij uit het Engels vertaald door Catharina de Bruin.

        Dit artikel is een vertaling van https://uplift.love/6-secrets-for-living-together-in-community/

        De oorspronkelijke tekst is afkomstig van het Paititi Institute https://paititi-institute.org/